Flere innlegg i bladet Utdanning finner du via

https://www.utdanningsnytt.no/cse/?q="Bjørn+Høvik"

NB! Bladet Utdanning har ikke lagt innleggene i kronologisk rekkefølge, slik at for eks. de første innleggene er svar på ting som først dukker opp seinere.

 

Under enkelte artikler er det henvisning til en hjemmeside som ikke lenger eksisterer. Tekstene herfra fins nå på denne hjemmesida under Skoledebatt i aviser, Kronikk i utdanning og Innspill i Utdanning.