Hørespillet UTEN DEKNING ble i 2005 produsert av NRK som et samarbeidsprosjekt mellom Radioteatret og Opplysningsavdelingen. Opplysningsavdelingens "Sånn er livet" viet derfor stykket et eget program. I dette ble det sendt utdrag av hørespillet, og stykkets tema ble debattert.